Siambrass โทร: 02 8109282-3,
081 4007446, 080 2292288
Make to Order
   
ของชำร่วยทองเหลือง
กระเช้าปั๊มทองเหลือง
ไก่ทับกระดาษทองเหลือง
เครื่องบินจิ๋วทองเหลือง
เงินจีนทองเหลือง
หมวกจิ๋วทองเหลือง
ตลับทองเหลือง(ใหญ่)
ที่วางตะเกียบทองเหลือง(มังกร)
ที่วางตะเกียบทองเหลือง(สุนัข)
บาตรพระจิ๋วทองเหลือง
ฟักทองจิ๋วทองเหลือง
ปลาวาฬทับกระดาษทองเหลือง
โอ่งจิ๋วทองเหลือง
ถ้วยจิ๋วทองเหลือง
ถ้วยหอยสังฆ์ทองเหลือง
จอกปั๊มทองเหลือง
ตลับ
ราคาสินค้า