ผลิตภัณฑ์ (Product)
โต๊ะหมู่บูชาทองเหลือง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ขนาด (Size)
เมื่อจัดเป็นชุด 14.5*16 ซม.
(มี 5 ชิ้น) ชิ้นเล็ก 2 ชิ้น
ขนาด/ชิ้น
14.5*7 ซม.
ชิ้นกลาง 2 ชิ้น
ขนาด/ชิ้น 14.5*12 ซม.วัตถุดิบที่ใช้
ทองเหลือง
สถานที่จำหน่าย

ก. รุ่งเรืองกลการ
254/1 หมู่ 4 ซอย วปอ.11 ถนนเศรษฐกิจ
ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74110
ติดต่อ   : คุณสุดจิตร เกล็ดสุวรรณ
โทร      : 02 8109282-3
             080 2292288
             081 4007446
แฟกซ์ : 034-471388
e-mail  : wathanyou@siambrass.com