ผลิตภัณฑ์ (Product)
โตกขอบมะยมลายกุหลาบทองเหลือง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
14"

น้ำหนัก(กรัม)
1200 กรัม

ขนาดที่มี
6",8",9",10"12"14",16",18"

วัตถุดิบที่ใช้
ทองเหลือง
สถานที่จำหน่าย

ก. รุ่งเรืองกลการ
254/1 หมู่ 4 ซอย วปอ.11 ถนนเศรษฐกิจ
ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74110
ติดต่อ   : คุณสุดจิตร เกล็ดสุวรรณ
โทร      : 02 8109282-3
             080 2292288
             081 4007446
แฟกซ์ : 034-471388
e-mail  : k.rungreung@hotmail.com