ผลิตภัณฑ์ (Product)
ทัพพีทองเหลือง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ขนาด (Size)
ยาว 26 ซม.

น้ำหนัก(กรัม)
70 กรัม

ขนาดที่มี
23 ซม.,26 ซม., 31ซม.,มีทัพพีแสตนเลสด้วยค่ะ

วัตถุดิบที่ใช้
ทองเหลือง
สถานที่จำหน่าย

ก. รุ่งเรืองกลการ
254/1 หมู่ 4 ซอย วปอ.11 ถนนเศรษฐกิจ
ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74110
ติดต่อ   : คุณสุดจิตร เกล็ดสุวรรณ
โทร      : 02 8109282-3
             080 2292288
             081 4007446
แฟกซ์ : 034-471388
e-mail  : k.rungreung@hotmail.com