ถาดแสตนเลส

ถาดแสตนเลส
ผลิตภัณฑ์ (Product)
ถาดแสตนเลสทองเหลือง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ขนาด (Size)
8"

น้ำหนัก(กรัม)
220 กรัม

ขนาดที่มี
8",10",12",14",16",18",20"

วัตถุดิบที่ใช้
ทองเหลือง
ถาดแสตนเลส สถานที่จำหน่าย

ก. รุ่งเรืองกลการ
254/1 หมู่ 4 ซอย วปอ.11 ถนนเศรษฐกิจ
ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74110
ติดต่อ   : คุณสุดจิตร เกล็ดสุวรรณ
โทร      : 02 8109282-3
             080 2292288
             081 4007446
แฟกซ์ : 034-471388
e-mail  : k.rungreung@hotmail.com