ถาด 12 ราศีลายช้างทองเหลือง

รายละเอียดถาด 12 ราศีลายช้างทองเหลือง
ผลิตภัณฑ์ (Product)
ถาด 12 ราศีลายช้างทองเหลือง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ขนาด (Size)
14"

น้ำหนัก(กรัม)
690 กรัม

ขนาดที่มี
13",14",16",18"

วัตถุดิบที่ใช้
ทองเหลือง
รายละเอียดถาด 12 ราศีลายช้างทองเหลือง สถานที่จำหน่าย

ก. รุ่งเรืองกลการ
254/1 หมู่ 4 ซอย วปอ.11 ถนนเศรษฐกิจ
ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74110
ติดต่อ   : คุณสุดจิตร เกล็ดสุวรรณ
โทร      : 02 8109282-3
             080 2292288
             081 4007446
แฟกซ์ : 034-471388
e-mail  : k.rungreung@hotmail.com